Pravidlá

1. Všeobecné ustanovenia

 

Majiteľom a správcom internetového portálu je spoločnosť DataConsult S.A. so sídlom v Krakove, na ul. Marcika 14C, s číslom NIP: 954-25-06-692, zapísaná do obchodného registra Štátneho Súdneho Registra vedeného Okresným Súdom Kraków – Śródmieście, VIII Obchodné Oddelenie Štátneho Súdneho Registra pod číslom KRS 0000871791. Používaním portálu www.expertbinpacking.com súhlasíte s týmito pravidlami. Používateľ, ktorý nesúhlasí s ustanoveniami, bude požiadaný aby prestal používať tento portál.

 

2. Právo duševného vlastníctva

 

Dostupné na internetovom stránke materiály sú chránené a nemôžu byť využívané spôsobom, ktorý narušuje autorské práva, alebo ochranné značky patriace spoločnosti DataConsult S.A., alebo iným majiteľom, ktorých materiáli sú využívané spoločnosťou DataConsult S.A. na základe povolení.

 

3. Obsah stránky

 

Táto internetová stránka a obsah na nej umiestnený má účel výhradne informovať o spoločnosti DataConsult S.A. a ponúkaných produktech a službách. Obsah umiestnený na stránke bol vypracovaný s maximálnou možnou starostlivosťou a nie je obchodnou ponukou.

 

4. Ostatné ustanovenia

 

DataConsult S.A. si vyhradzuje právo zmien a úprav týchto pravidiel.

Napíš nám

    Súhlasím so spracovaním Správcom tejto internetovej stránky mojich osobných údajov za účelom získania odpovedi na moje telefonické, alebo elektronicky poslané otázky.