Politika súborov cookies

Súbory cookies (koláčiky) stanovujú IT údaje, textové súbory, ktoré sú uložené v zariadení používateľa a určené na využívanie internetových stránok. Cookies obsahujú názov internetovej stránky z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na zariadení a unikátne číslo.

Súbory cookie sú využívané za účelom:

  • prispôsobenia obsahu internetových stránok k preferenciám používateľa,
  • tvorby štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť akým spôsobom využívajú používatelia internetové stránky
  • udržania relácie používateľa (po prihlásení), vďaka ktorej sa nemusí užívateľ na každej podstránke znova prihlasovať.

 

V rámci internetových stránok sú používané dve druhy súborov cookie: relácie a trvalé. Relácie sú dočasnými súbormi, ktoré sú uložené v zariadení používateľa až do vypnutia internetového prehliadača. Stále súbory cookies sú uložené v zariadení používateľa počas doby opísanej v parametroch súborov cookies, alebo až do ich odstránenia používateľom.

V mnohých prípadoch softvér používaný na prezeranie internetových stránok (internetový prehliadač) umožňuje predvolene ukladanie súborov cookies do zariadenia používateľa. Používatelia internetových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookies. Tieto nastavenia je možné meniť najmä tak, aby blokovali automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach internetového prehliadača, alebo aby informovali o ich každom zverejnení na zariadení používateľa internetových stránok. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch narábania s cookies sú dostupné v nastaveniach internetového prehliadača.

Prevádzkovateľ internetových stránok informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na týchto internetových stránkach.

Súbory cookies umiestnené na zariadení používateľa internetových stránok môžu používať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom internetových stránok.

Napíš nám

    Súhlasím so spracovaním Správcom tejto internetovej stránky mojich osobných údajov za účelom získania odpovedi na moje telefonické, alebo elektronicky poslané otázky.