Politika ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

 

Správcom internetového portálu www.expertbinpacking.com a osobných údajov používateľov je spoločnosť DataConsult S.A. so sídlom v Krakove, na ul. Marcika 14C s číslom NIP:954-25-06-692, zapísaná do obchodného registra Národného Súdneho Registru vedeného Okresným Súdom Kraków – Śródmieście, VIII Obchodné Oddelenie Národného Súdneho Registra pod číslom KRS 0000871791.

V záujme bezpečnosť osobných údajov používateľov portálu www.expertbinpacking.com, táto politika ochrany osobných údajov opisuje akým spôsobom sú získavané osobné údaje používateľov a tiež za akým účelom sú hromadené a využívané. DataConsult S.A. deklaruje, že robí všetko preto aby správne zabezpečili osobné údaje používateľov portálu www.expertbinpacking.com a prijíma príslušné bezpečnostné prostriedky za účelom zabránenia prístupu tretích osôb. Pre využitím portálu www.expertbinpacking.com a poskytnutím osobných údajov je potrebné prečítať si tento dokument politiky ochrany osobných údajov. DataConsult S.A.si vyhradzuje právo zmeny tohto dokumentu politiky ochrany osobných údajov.

 

2. Osobné údaje

 

Osobné údaje sú údaje poskytované používateľom a používané za účelom jeho identifikácie, ako názov firmy, meno a priezvisko, email a telefónne číslo.

DataConsult S.A. disponuje iba údajmi poskytnutými používateľmi portálu prostredníctvom kontaktného formuláru. Týmto spôsobom poskytnuté osobné údaje sú dobrovoľné, používateľ ich uvedením dáva súhlas sa ich hromadenie a využívanie. Poverené osobné údaje sú využívané spoločnosťou DataConsult S.A. za účelom kontaktu s používateľom, na odpoveď na jeho otázky, alebo za účelom verifikácie či poslania marketingových materiálov. Osobné údaje používateľov nie sú firmou DataConsult S.A. poskytnuté tretím osobám.

Napíš nám

    Súhlasím so spracovaním Správcom tejto internetovej stránky mojich osobných údajov za účelom získania odpovedi na moje telefonické, alebo elektronicky poslané otázky.