Expert Bin-Packing

APLIKÁCIA EXPERT BIN-PACKING

Je to inteligentná internetová aplikácia, ktorá slúži na optimálne balenie tovaru na ľubovoľne vybrané nosiče, štandardné, alebo s rôznymi veľkosťami – kontajnery, kartóny, palety. Umožňuje maximálne využiť celkový priestor a uložiť tovar podľa prísne opísaných algoritmov s prihliadnutím na rozmery tovaru, hmotnosť a cenu prepravy nosiča. Prihliada tiež na parametre tovaru, ktoré umožňujú správne ho uložiť na nosiči – horizontálne, alebo vertikálne.

Obsluha je veľmi jednoduchá! V aplikácii zadáte rozmery tovaru a importujete ich zo súboru a tiež zároveň rozmery prepravných nosičov, na ktoré chcete zabaliť tovar. Počet druhov nosičov a tovaru je neobmedzený. Po načítaní všetkých informácií vytvoríme simuláciu zbaleného nosiča a výsledkom je ušetrený čas a náklady v súvislosti s nesprávnym využitím priestoru

Expert Bin-Packing vyrieši problém veľkej straty času pri plánovaní balenia každého nosiča. Vďaka aplikácii neplatíte za naplnenie priestoru balíkov vzduchom! Využívame priestor maximálne a využívame nosiče optimálne na balených tovar. Aplikácia pomôže zbaliť tovar na nosič v správnom poradí a polohe a vypočíta potrebné naplnenie za účelom zabezpečenia tovaru pred mechanickým poškodením v priebehu prepravy.

ALGORITMY EXPERT BIN-PACKING:

Znížia čas balenia

Optimálne uložia Váš tovar na nosiči, na základe zásady o úplnom naplnení nosiča a využití maximálnej kapacity, neprekračujúc pritom maximálnu nosnosť a veľkosť.

Znížia náklady prepravných nosičov

Vyberú nosič do danej objednávky, na základ zásady využitia čo najmenšieho počtu nosičov, napríklad ak je možné objednávku zbaliť na dve palety, alebo do niekoľkých desiatok krabíc tak bude vždy optimálne využitie menšieho počtu nosičov, čiže v tom prípade dvoch paliet.

EXPERT BIN-PACKING JE PRE VÁS!

Ak exportujete tovar mimo EÚ Ak chcete mať optimálne zbalený importovaný tovar Ak využívate intermodálnu dopravu Ak chcete optimálne baliť tovar na baliacom stanovisku

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU EXPERT BIN-PACKING

Úplná obsluha online – internetová aplikácia Výber správneho nosiča, najlacnejšieho Intuitívne a jednoduché rozhranie obsluhy Výber a vypočítanie potrebných výplní optimalizácia balenia ľubovoľne vybraných nosičov  plánovanie kapacity nosiča a správne uloženie tovaru Dynamická simulácia optimálne zabaleného nosiča Maximálne využitie priestoru nosiča Možnosť vygenerovania reportov Možnosť zadávania a úpravy rozmerov tovaru, nosičov, alebo import zo súboru

Výhody:

Šetrenie prepravného priestoru = minimalizácia nákladov na dopravu
Kratší čas balenia tovaru = väčší výkon zamestnancov
Optimalizácia nákladov na nosiče = viac za menej
Efektívne budovanie rôznych paliet, kartónov, kontajnerov
Eliminácia chýb vyplývajúcich z nesprávneho balenia = zníženie finančných strát
Zníženie počtu balení = Zníženie logistických nákladov
Napíš nám

    Súhlasím so spracovaním Správcom tejto internetovej stránky mojich osobných údajov za účelom získania odpovedi na moje telefonické, alebo elektronicky poslané otázky.