Baliace stanovisko

Baliace stanovisko

Je to inteligentný, plne automatizovaný proces balenia využívajúci najmodernejšie technológie okrem iného cobota, regály pick by light a pick to light, prepravné pásy, váhy a zariadenia merajúce balíky.

V našej ponuke nájdete tri dostupné varianty inteligentného baliaceho stanoviska:

Varianta l

Baliace stanovisko obsluhované manuálne operátorom, ktorý je vybavený okuliarmi AR (augmented reality). Okuliare AR sú určené na odľahčenie rúk pracovníka, ktorý ich využíva na balenie tovaru. Okuliare AR sú integrované s aplikáciou Expert Bin-Packing a ukazujú pracovníkovi krok po krok postup pri balení tovaru, ukazujú výber nosiča a vypočítajú potrebné naplnenie.

Varianta lI

Miešané stanovisko čiastočne obsluhované človekom s využitím v časti procesu prvkov skladovej automatizácie. Baliace stanovisku spolupracuje okrem iného s:
-pick by light na vozíkoch
- elektrickými váhami
- meracím zariadením
- sadou integrovaný tlačiarní s kuriérskymi systémami
- automatom merajúcim potrebné náplne

Varianta lII

Stanovisko s spolupracujúcim robotom Cobotom. Robot umožňuje obmedziť fyzickú prácu aká musí byť vykonaná operátorom za účelom optimálneho balenia tovaru. Cobot podáva tovar na balenie v poradí aké určí algoritmus, zároveň operátor dostáva vizualizáciu spôsobu uloženia tovaru v prepravnej jednotke. Systém má všetko vybavenie varianty 2 baliaceho stanoviska.

Výhody:

Nárast výkonu baliacich procesov
Plná automatizácia baliacich a kompletizačných procesov
Zvýšenie ergonómie práce
Eliminácia chýb vyplývajúcich z nesprávneho balenia
Zníženie finančných strát vyplývajúcich z nesprávnej kompletizácie
Zníženie logistických nákladov – zníženie počtu balení
Dynamická úprava baliaceho procesu
Zlepšenie bezpečnosti pri práci
Rýchle zavedenie nových pracovníkov do procesu kompletizácii a balenia
Napíš nám

    Súhlasím so spracovaním Správcom tejto internetovej stránky mojich osobných údajov za účelom získania odpovedi na moje telefonické, alebo elektronicky poslané otázky.