Európska únia

Európska únia

ExpertPack – inteligentný systém kompletizácie a balenia

Vypracovaný v dôsledku realizácie projektu č. POIR.01.01.01-00-0050/18 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Hodnota projektu: 6 772 337.21 PLN

Hodnota oprávnených nákladov: 6 772 337.21 PLN

Výška európskych fondov: 4 504 898.77 PLN

Napíš nám

    Súhlasím so spracovaním Správcom tejto internetovej stránky mojich osobných údajov za účelom získania odpovedi na moje telefonické, alebo elektronicky poslané otázky.