Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů na informační povahu za účelem realizace informačních povinností, které vyplývají z předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen GDPR); Podle čl. 13 odst. 1 a 2 Všeobecných předpisů o ochraně osobních údajů uvádíme informace týkajíc se zpracování osobních údajů:

 

I Správce

 

Správcem osobních údajů je DataConsult S.A. se sídlem v Krakově, ul. Marcika 14C, 30-443 Kraków, DIČ 954-25-06-692 (dále jen: Správce).
Osobní údaje se uchovávají na webvých stránkách Správce na území Polska.
Údaje se zpřístupňovat dodavatelům, poskytovatelům služeb a partnerům, s kterým Správce dlouhdobě spolupracuje v rozsahu nevyhnutném pro realizaci služeb pro zákazníky, obchodní kontakty, marketingové činnosti. Příjemci údajů může být zejména Finanční úřad, banka, právní kancelář, Polská pošta, kurýrní společnosti. Navíc mohou se údaje poskytovat dodavatelům a subdodavatelům služeb, tj. informačním zásobám, k účetní kanceláři – k subdodavatelům – takové subjekty zpracovávají údaje jen na základě smlouvy a jen v souladu s pokyny.

 

II Účely zpracování, obdbí zpracování, právní základ

 

Osobní údaje jsou údaje, které poskytuje uživatel, jako např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a dodací adresa.
Osobní údaje jsou zpracovávany Správcem na níže uvedené účely:

 

1. ÚČEL: plnění smlouvy nebo realizace objednávky
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno b) a c) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: období plnění povinností a promlčecí lhůta nároků vyplývající z předpisů a období uchovávání projektové dokumentace v souladu s ustanoveními smlouvy o spolufinancování projektu
V případě uzavření smlouvy nebo objednávky mezi Vami a Správce nebo společnosti občanského práva nebo právnické, kterou zastupujete nebo která byl ve Smlouvě uvedená jako zastupovaná osoba, budou Vami zadané údaje zpracovávané za účelem plnění takové smlouvy nebo objednávky a jejich vyúčtování.

 

2. ÚČEL: obchodní vztahy
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: ke dni podání námitky na základě čl. 21 GDPR
Kontaktní údaje zadané do elektronického formuláře, zavedené do systému CRM, zpřistupněny v rámci smlouvy nebo objednávky nebo zpřistupněny jiným způsobem může Správce zpracovat na účely obchodních vztahů.
Zástupci Správce Vás mohou kontaktovat na účely předložení nabídky, pozvání na setkání nebo školení nebo v rámci jiných marketingových / obchodních aktivit. Můžete obdržovat informace týkající se služeb nebo jiné informace, které souvisí s oblastmi činnosti Správce.
V případě, že jste zástupcem dodavatele nebo poskytovatele služeb, s kterým spolupracuje Správce, mohou Vás zástupci Správce kontaktovat, aby získat nabídku, informaci nebo dokumenty.
Zpracování údajů se bude v takovém případě provádět za účelem realizace právně odůvodněného zájmu správcem, kterým je marketing a prodej produktů a služeb a také vytváření a posilování obchodních vztahů.

 

3. ÚČEL: systém Expert Bin-Packing
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno b) a f) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: období plnění povinností a promlčecí lhůta nároků vyplývající z předpisů nebo ke dni podání námitky na základě čl. 21 GDPR
Kontaktní údaje se poskytují prostřednictvím elektronického formuláře v rámci využívaní systému Expert Bin-Packing se mhou zpracovávat Správcem za účelem vytvořit Zákaznický účet a aktivovat Službu a za účelem plnění takové smlouvy a objednávky a jejich vyúčtování.

 

4. ÚČEL: newsletter
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: k zrušení odběru newsletteru (zrušení souhlasu)
V případě vyjadření souhlasu s obdržováním newsletteru, bude Vaše e-mailová adresa využívaná na odesílání newsletteru. Newsletter se Vám bude odesílat aby Vám zajistit přístup k aktuálním informacím o nabídce a aktuálnímu přijímání žádostí, které obsluhuje Správce.  Všimněte si, že bez ohladu na souhlas s obdržováním newsletteru, mohou mít správci základ pro zpracování Vašich údajů na účely obchodního kontatu v rámci právně odůvodněného zájmu správce (v souladu s bodem 2). V případě vyjadření souhlasu s newsletterem – souhlas s newsletterem je dobrovolný a může být zrušen kdykoli. Za tímto účelem postupujte podle pokynů obsažených v obdrženém newsletteru nebo využijte Kontaktní formulář nebo odešlete e-mail s informací o zrušení odběru na e-mailovou adresu: administrator_rodo@dataconsult.pl.  Zrušení souhalsu nemá vplyv na soulad se zákonem zpracování údajů před zrušením souhlasu.

 

5. ÚČEL: odpověď na otázku
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: k vzdání se nároku na odpověď (zrušení souhlasu)
V případě vyplnění kontaktního formuláře nebo poskytnutí otázky v jiné formě (např. e-mail, telefon) vyjadříte suhlas s kontaktem souvísejícím s realizací Vaší žádosti nebo dotazu. Aby zrušit souhlas mělo by se odeslat na adresu administrator_rodo@dataconsult.pl e-mail s obsahom: zrušení souhlasu se zpracováním údajů. Tento souhlas se může zrušit v libovolném okamžiku, avšak jeho zrušení nemá vplyv na zákonnost zpracování před zrušením souhlasu, navíc má zrušení souhlasu za následek neobdržení odpovědě.

 

6. ÚČEL: organizace a propagace školení a konferencí
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: období plnění povinností a promlčecí lhůta nároků vyplývající z předpisů nebo ke dni zohlednění námitky na základě čl. 21 GDPR
V případě podání oznámení o účasti na konferenci, školení nebo jiné události organizované Správcem mohou být uvedené údaje zpřistupněny jiným účastníkům, přednášejícím nbo jiným subjektům souvísejícím s organizací události. Informace o přednášejících s může být navíc zvěřejněná na webových stránkách, sociálních sítích a také v propagačních a konferenčních podkladech
Zpracování údajů se bude v takovém případě provádět za účelem realizace právně odůvodněného zájmu správcem, kterým je plnění uzavřených smluv, objednávek, povinností a propagace prostřednictvím organizace školení, konferencí a jiných událostí.

 

7. ÚČEL: plnění smlouvy nebo realizace objednávky mezi Správcem a jiným subjektem
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno b) a f) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: období plnění povinností a promlčecí lhůta nároků vyplývající z předpisů nebo ke dni zohlednění námitky na základě čl. 21 GDPR
V případě, že budete určení jako kontaktní osoba zaměstnávatelem nebo jiným subjektem, mohou být Vaše údaje zpracovávany na účel plnění a vyúčtování smluvy nebo objednávky uzavřené mezi Správcem a Vašim zaměstnávatelem nebo tímt jiným subjektem. Zpracování údajů bude v takovém případe zahrnovat běžné kontaty souvísející s realizací takové smlouvy, vyhotovení a archivaci dokumentace z plnění služby a vymáhání nároků nebo obhajobu před takovými nároky druhé strany.
Zpracování údajů se bude v takovém případě provádět za účelem realizace právně odůvodněného zájmu správcem, kterým je ochrana prav, plnění uzavřených smluv a získání z toho důvodu náležité odměny, a také povinností Správce, které vyplývají z ustanovení smlouvy.

 

8. ÚČEL: plnění právní povinnosti vyhotovit a uchovávat dokumentace
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: lhůta uchovávání faktur, účetních knih a dokladů, které potvrzují uzavření a splnění smlouvy, který vyplývá z vnitrostátních právních předpisů Správce.

V případě plnění smlouvy nebo objednávky nebo jiného plnění ve Váš prospěch budeme také zpracovat osobní údaje, které se nacházejí na fakturách, v účetních knihách nebo v jiné dokumentaci, které potvrzuje uzavření a provedení smlouvy za účelem vyhotovit a uchovávat dokumenty v souladu s povinnými právními předpisy. Tohle se vztahuje na situaci, kdy jste stranou smlouvy nebo objednávyk a situaci, kdy je stranou smlouvy nebo objednávky Váš zaměstnávatel nebo subjekt, s kterým spolupracujete nebo když bylo ve Váš propspěch provedené jakékoli plnění.

 

9. ÚČEL: potvrzení provedení povinností a vymáhání nároků nebo obhajoba proti nárokům
PRÁVNÍ ZÁKLAD čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR
DOBA ZPRACOVÁNÍ: období plnění povinností a promlčecí lhůta nároků vyplývající z předpisů
Údaje uvedené v elektronickém formuláři zpřístupněné v rámci smlouvy neo objednávky nebo jiným způsobem poskytnuté Správi se mohou zrpracovávat na účly archivace informací nebo dokumentů, které potvrzují splnění povinností Správce a na účely vymáhání případných nároků nebo obhajovy proti nárokům vůči Správci. Tohle se vztahuje na situaci, kdy jste stranou smlouvy nebo objednávky a situaci, kdy je stranou smlouvy nebo objednávky Váš zaměstnávatel nebo subjekt, s kterým spolupracujete a v situac, kdy na jaémkoli základě byl Správce povinen provést plnění ve Váš prospěch nebo uplatňovat Vaše práva.
Zpracování Vašich údajů se bude v takovém případě provádět za účelem realizace právně odůvodněného zájmu správcem, kterým je ochrana práv, potvrzení provedení povinností a a získání z toho důvodu náležité odměny.
Údaje, které zadáte se nebudou zpracovávat na účely automatizovaného rozhodování.
Údaje nebudou předávány k třetím zemím.

 

III Následky nezadaní údajů

 

V případě elektronických formuláří – poskytnutí je dobrovolní, avša nepředlžení údajů zadaných ako povinné požadované) bude mít za následek nedostatek možnosti odeslat formulář a proto v závisloti na druhu formuláře nedostatek možnosti zúčastnit se školení, konference nebo zápisu k odběru newsletteru. V případě ůdajů, které shromažďují zástupci Správce v oblast činnost nákupu, prodeje nebo marketingu – zadání údajů je úplně dobrovolné a důsledek jejich nezadání může být nemožnost kontaktovat Vás v budoucnosti. V případě údajů osob, které jsou stranou smlouvy/objednávky uzavřené ze Správcem – zadání údajů je nutné pro provedení smlouvy a provedení právních povinností je podmínkou uzavření a plnění smlouvy.

 

IV Opravnění

 

V souladu s ustanoveními GDPR máte právo na:

 • přístup k svým osobním údajům;
 • opravu osobních údajů;
 • odstranění osobních údajů;
 • omezení zpracování osobních údajů;
 • právo přenášet osobní údaje;
 • podat námitku (kdy je základem zpracování právně odůvodněn zájem správce);
 • zrušení souhladu (kdy je základem zpracování souhlas);

Realizace těchto opravnění závisí od podmínek určených v GDPR. V případě odmítnutí vyhovět žádosti, obržíte odpověď s odůvodněním odmítnutí.
Z účelem uplatnit Vaše opravnění, kontaktuje prostřednictvím Kontaktího formuláře nacházejícícho se na webových stránách Správce v záložce „Kontakt”.

Navíc, musíte vzít v úvahu, že:

 • nárok na odstranění údajů a nárok vyžadovat omezení jejich zpracování přísluší jen v některých případech uvedených v ustanoveních GDPR;
 • nárok na přenos údajů přísluší jen v případě, že je právním základem zpracování souhlas nebo plnění smlouvy;
 • správce může odmítnout ostranění Vašich údajů navzdory oznámení takové žádosti, pokud se vyskytuje jedna z výjimek uvedených v GDPR, např. když je zpracování údajů nutné pro splnění právní povinnosti neb stanovení, vymáhání nebo obhajobu nároků;
 • v některých případěch může Správce odmítnout zohlednění Vaší námitky proti zpracování údajů na základě právně odůvodného zájmu Správce, když existují vážné právně odůvodněné zájmy pro zpracování údajů, které jsou nadřízeny vůči Vašim zájmům, právům a svobodám nebo existují základy pro stanovení, vymáhání nebo obhajobu nároků – takové opravnění nepřísluší Správci, když se údaje zpracovávají na účel přímého marketingu (např. marketingových kontaktů, obchodních vztahů).
 • Ode dne 25. května 2018 v každém okamžiku máte právo podat námitku do příslušného orgánu dozoru – Generálního inspektora ochrany osobních údajů nebo jeho právního nástupce – Předsedu Úřadu na ochranu osobních údajů.
Napište nám zprávu

  Souhlasím se zpracovaním mých osobních údajů Správcem těchto webových stránek, na účely získat telefonicky nebo elektronicky odpověď na odeslaný dotaz.