Politika ochrany soukromí

1. Obecná ustanovení

 

Správcem webovýchtánek www.expertbinpacking.com a osobních údajů uživatelů je společnost DataConsult S.A. se sídlem v Krakově, ul. Marcika 14C, o číslem DIČ: 954-25-06-692, zapsanou do Obchodního rejstříku KRS vedeného Obvodním soudem Kraków – Śródmieście, VIII Hospodářského oddělení Národního obchodního rejstříku s číslem 0000871791.
S péči o bezpečnost osobních údajů uživatelů webových stránek www.expertbinpacking.com, určuje tato politika ochrany soukromí jakým způsobem se získavají osobní údaje uživatelů a za jakým účelem jsou shromažďovány a používány.
DataConsult S.A. prohlašuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby správně zabezpečit osobní údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.expertbinpacking.com a přijme vhodné bezpečnostní opatření, aby předcházet zásahům třetích osob do těchto údajů.
Před využitím webových stránek www.expertbinpacking.com a poskytnutím osobních údajů měli byste se seznámit s tímto dokumentem politiky ochrany soukromí.
DataConsult S.A. si vyhrazuje právo měnit tento dokument politiky ochrany soukromí

 

2. Osobní údaje

 

Osobní údaje jsou údaje, které poskytuje uživatel a používají se na účely jeho identifikace, jak např. název společnosti, jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
DataConsult S.A. má k dispozici jen údaje svěřené uživateli webových stránek pomocí Kontaktního formuláře. Tímto zpsůobem zpřítupěné osobní údaje sou dobrovolné, uživatel, který je poskytuje souhlasí s jejich shromažďováním a využíváním.
Svěřené osobní údaje, které využívá společnost DataConsult S.A. za účelem mít kontakt s uživatelem, v odpovědi na jeho nabídku nebo za účelem ověřit neb odeslat marketingové podklady.
Osobní údaje uživatelů společnost Data Consult SA. nezpřístupňuje třetím stranám.

Napište nám zprávu

    Souhlasím se zpracovaním mých osobních údajů Správcem těchto webových stránek, na účely získat telefonicky nebo elektronicky odpověď na odeslaný dotaz.